Normen beschermende kleding

In Europa begint de regelgeving m.b.t. bedrijfskleding met de norm EN 340.

EN 340 - Algemene bepalingen
Deze norm stelt de algemene bepaling vast waar de kleding aan moet voldoen. Het stelt eisen aan de volgende punten; pasvorm, ontwerp, materiaal, markering en maatvoering.

EN 343 - Bescherming tegen regen
Bescherming tegen regen

Bescherming tegen regen, sneeuw, mist en vochtigheid van de grond. De klasse word aangegeven met 2 parameters:

 • (X) waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Hier zijn drie klassen in te herkennen.
 • (Y) waarde geeft het ademende vermogen van kledingstuk aan.
EN 342 - Bescherming tegen koude omgeving
Icoon voor norm EN342

Bescherming tegen een koude omgeving, in combinatie met vochtigheid, wind en een luchttempratuur onder de -5 graden. De klasse word aangegeven met 3 parameters:

 • (Clo) waarde geeft de isolatiewaarde aan van het kledingstuk.
 • (X) waarde geeft de luchtdoorlaatbaarheid van de kleding aan.
 • (Y) waarde geeft de waterdampweerstand van de kleding aan.
EN 14058 - Bescherming tegen lage tempraturen
icoon van norm EN 14058

Bescherming tegen lage tempraturen. Er wordt gelet op thermische weerstand, luchtdoorlatendheid, de weerstand van het doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. De klasse word aangegeven met 3 parameters:

 • (Clo) waarde geeft de isolatiewaarde aan van het kledingstuk.
 • (X) waarde geeft de luchtdoorlaatbaarheid van de kleding aan.
 • (Y) waarde geeft de waterdampweerstand van de kleding aan.
EN 471 - Bescherming door hoge zichtbaarheid
icoon van norm EN 471

Signaalkleding met hoge zichtbaarheid met als doel de gebruiker te laten opvallen zowel bij dag als nacht. De klasse word aangegeven met 2 parameters:

 • (X) waarde geeft aan welke klasse het voldoet, de mate van zichtbaarheid.
 • (Y) waarde geeft de kwaliteit van het zichtbaarheidmateriaal aan.
RWS - Rijkswaterstaatnorm

In eerste instantie hanteerd rijkswaterstaat de EN 471 zichtbaarheidsnorm. Deze aanvulling bevat richtlijnen waaraan een kledingstuk moet voldoen wanneer men werkzaam die vallen onder het beheer van rijkswaterstaat.

Verkeersregelaarswet
Afbeelding van een reflecterend vest

Voor verkeersregalaarskleding is er een aparte wet ingesteld vanaf 1 maar 2009. Dit is de Regeling Verkeersregelaars 2009. Alle verkeersregelaars moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de verkeersregelaarskleding.

ISO 11611 - Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden
icoon van norm ISO 11611

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden. ISO 11611 is de opvolger van EN 470-1. De norm specificeert 2 klasses met specifieke eisen:

 • Klasse 1 is het laagste niveau, minder gevaarlijke situaties van het lassen.
 • Klasse 2 is het hoogste niveau, gevaarlijke situaties van het lassen.
ISO 11612 - Bescherming tegen hitte en vlammen
icoon van norm ISO 11612

Bescherming tegen hitte en vlammenBeschermkleding voor werknemers blootgesteld aan hitte en vlammen met uitzondering van lassers en brandweerlui.De drager wordt beschermd tegen korte contacten met een vlam, evenals (tot op zekere hoogte) tegen convectieve- en stralingshitte. De ISO 11612 is de opvolger van de EN 531                                              

IEC 61482 - Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog
icoon van norm IEC 61482

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden. ISO 11611 is de opvolger van EN 470-1. De norm specificeert 2 klasses met specifieke eisen:

 • Klasse 1 is het laagste niveau, minder gevaarlijke situaties van het lassen.
 • Klasse 2 is het hoogste niveau, gevaarlijke situaties van het lassen.
EN 1149-5 - Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen
icoon van norm EN 1149-5

Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. EN 1149-5 is een overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.De EN1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

EN1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstandEN1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)EN1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingvervalEN1149-4: testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling)EN1149-5: prestatie eisen.

 Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen. De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding (EN 531 of ISO 11612).

ISO 14116 - Beschermende kleding met beperkte vlamverspreiding
icoon van norm ISO 14116

Beschermende kleding met beperkte vlamverspreiding. Deze kleding is gemaakt van vlamvertragende materialen. Dat wil zeggen dat het materiaal (als het in contact komt met vlammen) maar in beperkte mate zal verder branden. Bij verwijdering van de vlam zal het materiaal doven.

EN 13034 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën
icoon van norm ISO 14116

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 kleding). Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemische producten, met doordringingtest

Deze norm beschrijft beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (type 3) en chemicaliën in nevelvorm (type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam beschermen. (type PB = Parts of body).

Verkrijgbaar in verschillende types die de niveaus van bescherming aangeven. Wegens de complexiteit van het artikel dient u een zorgvuldige keuze te maken en informatie in te winnen.

EN 381 - Bescherming tegen kettingzagen
Icoon van norm EN 381

De norm komt overeen met beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een specifiek deel van het lichaam:

 • EN 381-5: beenbeschermers:
  • Kledij van type A en type B is bestemd om gebruikt te worden voor gewone bosbouw werkzaamheden door professionele houthakkers die perfect werden opgeleid en geïnformeerd.
  • Kledij van type C is bestemd om gebruikt te worden door personen die normaal niet werken met kettingzagen of in buitengewone omstandigheden.
 • EN 381-7: antisnijwond handschoen
 • EN 381-9: antisnijwond beenkap
 • EN 381-11: bovenste deel van het lichaamDe norm beschrijft eveneens 4 klasses, die overeenkomen met de snelheid van de ketting warmee de testen werden uitgevoerd.
EN 469 - Beschermingskleding brandweer
Icoon van EN 469

Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen en voldoende bescherming bieden tegen hitte, vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen, helmen en andere bescherming vallen erbuiten.


Contact & locatie

Postadres
Postbus 5025
6401 GA Heerlen
info@wijzenbeek.nl
Bezoekadres
Ganzeweide 231
6413 GE Heerlen
T +31 45 522 07 69
Contact & route »
Wijzenbeek Beroepskleding BV

Bestel veilig en snel

Wij leveren snel en direct uit voorraad. Online bestellen is veilig én eenvoudig.

Betaalopties

Klantenservice »

www.wijzenbeek.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding