Borduren en bedrukken

Borduren / bedrukken

Er zijn verscheidene redenen te herkennen waarom u beroepskleding kunt bedrukken of borduren:

 • Naamsbekendheid
 • Professionele uitstraling
 • Draagt bij aan de herkenbaarheid van de medewerkers
 • Het is een manier om beroepskleding te personaliseren
 • Belastingwetgeving m.b.t. werkkleding (werkkostenregeling)

Lees meer over de belastingwetgeving op de site van de Belastingdienst of zie onderstaande tekst.

Bedrukken en borduren

Werkkleding onder de werkkostenregeling, vermijd onnodige belastingheffing!

Als u als werkgever nieuwe bedrijfs- en werkkleding gaat aanschaffen, wilt u niet met onverwachte belastingheffing geconfronteerd worden. Daarom is het van belang om kennis te nemen van de nieuwe wetgeving omtrent vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.  De regeling  van vrije vergoedingen en verstrekkingen bestaat vanaf 1 januari 2015 niet meer. Vanaf dat moment is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.

Onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen kon u als werkgever onbelast werkkleding verstrekken als aan de eisen voor fiscale werkkleding werd voldaan. Deze eisen aan de kleding zijn onder de nieuwe werkkostenregeling niet gewijzigd. Het is dus ook onder de werkkostenregeling mogelijk om werkkleding onbelast aan uw werknemers ter beschikking te stellen als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen (bijvoorbeeld een laboratorium- of stofjas), of;
 • op de kleding zitten één of meer duidelijke logo’s die horen bij de werkgever, die samen ten minste een oppervlakte van 70 cm2  hebben, of;
 • de kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek, of;
 • de kleding is een uniform of een overall.

Daarnaast kan kleding, die wordt voorgeschreven door de Arbo-wet, belastingvrij aan de werknemer ter beschikking worden gesteld. De werkgever moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • de werkgever heeft een Arbo-plan;
 • het ter beschikking stellen van de kleding  past in het Arbo-plan;
 • de kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen;
 • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Maar let op: onder de nieuwe werkkostenregeling kunt u in beginsel werkkleding alleen belastingvrij ter beschikking stellen (u als werkgever blijft eigenaar). Als u de werkkleding  verstrekt (de werknemer wordt eigenaar), is dit in beginsel belast. Dan behoort de factuurwaarde van de kleding tot het loon van de werknemer, die daar loonbelasting over verschuldigd is. Dit is ook het geval als u als  werkgever de kleding vergoedt (werknemer is eigenaar).  

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de verschillende fiscale behandelingen tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van werkkleding  worden afgeschaft.

Een nieuwe mogelijkheid onder de werkkostenregeling  is om de vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte die binnen de werkkostenregeling  geïntroduceerd is. Indien er vrije ruimte beschikbaar is, kan de werkkleding onbelast verstrekt of vergoed worden. Is er geen vrije ruimte meer beschikbaar, dan is de werkgever 80% belasting verschuldigd over de verstrekking/vergoeding van werkkleding.

Het is daarom verstandig om de werkkleding - voorzien van de nodige bedrijfslogo’s - zo veel mogelijk ter beschikking te stellen om onnodige belastingheffing te voorkomen.


Contact & locatie

Postadres
Postbus 5025
6401 GA Heerlen
info@wijzenbeek.nl
Bezoekadres
Ganzeweide 231
6413 GE Heerlen
T +31 45 522 07 69
Contact & route »
Wijzenbeek Beroepskleding BV

Bestel veilig en snel

Wij leveren snel en direct uit voorraad. Online bestellen is veilig én eenvoudig.

Betaalopties

Klantenservice »

www.wijzenbeek.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding